Akce školy

Akce s rodiči a pro rodiče

- Ples Rady rodičů, spolupráce žáků s Radou rodičů při uskutečnění projektů a jarmarků - Vánoce, Velikonoce, soutěže pro rodiče a děti, vystoupení žáků pro rodiče ke Dni matek - Školní akademie, Táborák pro děti a rodiče Den otevřených dveří na 1. i 2. st., setkání rodičů se zástupci SŠ a SOU v naší ZŠ, netradiční zápis do 1. třídy, vzájemné návštěvy žáků 1. třídy s dětmi z okolních MŠAkce pro děti

- Mikulášská nadílka, Vánoční posezení ve třídách, Den dětí se sportovním dopolednem, Pohádkový les, slavnostní rozloučení žáků 9. třídy, maškarní karneval v družině, sportovní utkání žáků 9. třídy proti učitelům, pravidelná návštěva divadelních představení pro žáky 1. a 2. stupně (MD Zlín)Soutěže školní

- celoškolní soutěž tříd s ekologickým zaměřením (vyhodnocen zvlášť 1. a 2. stupeň), školní kola olympiád, recitační soutěž, Pythagoriáda, Riskuj, sběr papíru, sportovní mezitřídní turnajeSoutěže okresní(námi pořádané) - pěvecká soutěž Kostelecký slavíček, Aprílový batůžkový turnaj pro učitele

(jichž se účastníme) - Ukaž, co umíš - Nejlepší automechanik, strojař a elektronik, Divadelní přehlídka Hulínské pohádkové jaro, Divadelní přehlídka Pohádková Kroměříž, Divadelní přehlídka Hvozdenský měšec plný pohádek, výtvarné, sportovní a pěvecké soutěžeAkce ve spolupráci s TJ Moravan

- Maškarní show na leděAkce ve spolupráci s Kulturní komisí OÚ


- vystoupení dětí ze ZŠ a ZUŠ v Domě seniorů na Vánoce, při Dni matek, při Setkání seniorů obce

- vystoupení dětí při Vítání občánků a dalších kulturních akcích v obciAkce ve spolupráci s SDH Kostelec

- Pálení čarodějnic na starém hřištiAkce ve spolupráci s Mysliveckým sdružení Kostelecký les

- Myslivecká olympiádaKultura

- zájezdy do divadla ve Zlíně, varietní, hudební, naučná a divadelní vystoupení ve škole, představení našeho i jiných dětských divadelních souborůPreventivní programy

- Ajax – prevent. program Policie ČR pro I.st., nácvik 1. pomoci s odborným dohledem zdravotní sestry ve 3. třídě, preventivní programy pro žáky II. stupně v DIS ve FryštákuDalší akce

- závěrečný koncert žáků ZUŠ (klávesové nástroje, housle, flétna, kytara)Seznam akcí z let 1998-2000 naleznete v části: Dokumenty ke stažení


Seznam školních akcí a exkurzí za rok 2007/2008


Napříč školou – projekt pro věkově smíšené skupiny (1.-9. ročník)
Brigáda na školním pozemku
Třídenní pobyt v Domě Ignáce Stuchlého (DIS) ve Fryštáku - 6. třída – program Bezva třída (vytvoření dobrého kolektivu)
Třídenní pobyt v Domě Ignáce Stuchlého (DIS) - 8. třída – program prevence sociálně-patologických jevů, enviromentální výchova,
sebehodnocení a spolupráce v týmu
Třídenní pobyt v Domě Ignáce Stuchlého (DIS) - 9. třída – program prevence sociálně-patologických jevů, enviromentální výchova,
sebehodnocení a spolupráce v týmu
Den zvířat – projekt pro žáky 1. stupně
Dukovany a Dalešice – exkurze do jaderné a přečerpávací elektrárny pro žáky 8. a 9. ročníku
Setkání seniorů – kulturní vystoupení
Podzimní hrátky – společný projekt školní družiny a školního klubu
Helowen v hodinách AJ – mimořádné aktivity v rámci výuky
Mladý Demothenes – soutěž mladých řečníků – postup do krajského kola
Kostelecký slavíček – soutěž v sólovém zpěvu na mikrofon s doprovodem (pořádá naše škola)
Zlínský vorvaň – soutěž ve sportovních dovednostech věkově smíšených skupin (účast dvou tříd v hledišti)
Bowling před vánocemi – sportovní akce pro učitele školy
Vánoční sportovní turnaj – akce pro oba stupně školy
Vánoční posezení ve třídách – koledy, cukroví, dárky a vůně jehličí také ve školním prostředí
Vánoční koncert základní umělecké školy Hulín (ZUŠ) v kostele – vystoupení žáků pro veřejnost
Vánoční tvoření – dílny pro děti a rodiče s možností zakoupení drobných dárků a občerstvení (organizuje Rada rodičů)
Ukaž co umíš – soutěž Nejlepší automechanik a elektronik – 1. místo Nejlepší automechanik
Karneval na ledě – akce pro děti ve spolupráci s kulturní komisí a TJ Moravan
Den s prevencí – součást projektu Naše škola – zdravá škola
Plesy – Ples Rady rodičů, Sokolský ples - předtančení žáků 8. a 9. ročníku (Polka)
Maškarní karneval - akce pro děti ve spolupráci s kulturní komisí
Florbalový turnaj pro 1. stupeň
Projekt - Co umím – prezentace samostatných prací žáků 8. ročníku
2. dětský ples – práce především členů parlamentu – sami si zorganizovali svůj ples (již podruhé)
Celostátní konference- Ekogramotnost do škol – prezentace naší školy – závěr projektu ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy z ESF
Buďme kamarádi – sportovní a zábavné setkání žáků 5. ročníků naší a okolních škol
Pálení čarodějnic– akce pro děti ve spolupráci s kulturní komisí a SDH
Vystoupení žáků 9. třídy – v tělocvičně – součást práce v předmětu Projekty IX.
Tvář země se neustále mění – výtvarná a literární soutěž KEV – zvláštní cena žákyně 1. třídy
Divadelní představení souboru Klíček pro 1. stupeň ZŠ, pro okolní MŠ a ZŠ, pro veřejnost
Vystoupení souboru Klíček na přehlídkách Hulínské pohádkové jaro, Hvozdenský měšec plný pohádek a na krajské přehlídce Zlínského kraje
Beseda s policií ČR – pro 1. stupeň
Den učitelů v Olomouci – historické památky a botanická zahrada
Den plyšáků – akce školní družiny a školního klubu
Paragraf 11/55 – soutěž pro 6. – 9. ročník spojující aktivity především OV a VDO
Školní Akademie – vystoupení pro rodiče ke Dni matek
Florbalový turnaj pro 2. stupeň
Všetulská superstar – pěvecká soutěž TYMY Všetuly – 3.místo
Výlet za odměnu pro vítěze celoškolní soutěže
Poznávací zájezd do Anglie v rámci projektu Za čtyři roky poznáš Evropu
Pohádkový les – ke Dni dětí připravují žáci 9. ročníku pro 1. stupeň a okolní MŠ a ZŠ
Sportovní dopoledne ke Dni dětí pro žáky 2. stupně
Projekt Pozorujeme neviditelnou přírodu – exkurze a akce spojené s dotací MŠMT
- Záhlinické rybníky, Chropyňský rybník, Podzámecká zahrada
Táborák žáků 9. ročníku – rozloučení s učiteli
110 výročí školy – slavnostní setkání s kulturním programem
Myslivecká olympiáda - akce pro děti 1. stupně ve spolupráci s MS Kostelecký les
Závěrečné shromáždění + Rozloučení žáků 9. třídy + Skok do života