AKTUALITY
POZOR

Zápis do 1. třídy se uskutečnil v sobotu 22.1.2011

- Bližší informace k zápisu
- pro děti, které byly v termínu zápisu nemocné bude náhradní termín vypsán po dohodě s vedením školy.
Vysvědčení
Rozhodnutím ředitele školy dostanou žáci výpis z vysvědčení 31.1.2011.
Výuka v tento den probíhá dle rozvrhu.
Termíny prázdnin:
pololetní 4.2. 2011 jarní 14.-18.2.2011
POZOR - Během prázdnin nebude v provozu školní družina ani školní klub.
5. žákovský ples
- Pozvánka pro bývalé žáky
Upozorňujeme, že na akci platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných OPL!
VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ
- VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ
Vydali jsme s podporou Rady rodičů nové číslo Kaňky - viz.Školní časopis Kaňka- vydání školního bulletinu pro žáky, rodiče i veřejnost - Školní bulletin 2010/2011OVOCE DO ŠKOL


Informace pro rodiče dětí I. stupně:

Školní ovoce pro žáky bude poprvé ve středu 15.9.2010.
Ovoce budou děti dostávat zdarma zatím jedenkrát za čtrnáct dnů vždy ve středu.
Finanční částka na nákup je snížena a nepředpokládáme její zvýšení.
Vedoucí školní jídelny