Projekt EVVO ZŠ Kostelec u Holešova

Projekt EVVO navazuje na práci učitelů a žáků školy v předcházejících letech. Součástí tohoto plánu byly nejen projekty a aktivity v rámci výuky, ale také akce pro jednotlivce, třídy i celou školu.

V letošním školním roce jsme připravili pro všechny žáky celoškolní soutěž Nakazme se ekologií. Soutěží mezi sebou jednotlivé třídy. Úkoly jsou zadávány prostřednictvím parlamentu do tříd a jiné plní žáci spolu s učiteli ve výuce. Další akce jsou pak organizovány pro celou školu. Nejlepší třída pojede na výlet za odměnu. Do hodnocení může být zahrnuto v podstatě cokoliv (Např. to, jak dobře třídí žáci ve třídě papír a plasty, jejich chování k přírodě i okolí.).

Dokumenty k projektu EVVO:- Školní projekt EVVO 2009/2010
- Školní projekt EVVO 2008/2009
- Školní projekt EVVO 2007/2008
- Školní projekt EVVO 2006/2007
- Školní projekt EVVO 2005/2006
- Ukázka hodnocení úkolu
- Ukázka zadání úkolu
- Ukázky práce parlamentu a tříd

- Projekt Klubu ekologické výchovy - EKOGRAMOTNOST DO ŠKOL, V NĚMŽ JSME PRACOVALI V LETECH 2006 - 2007 jako pilotní školaFotografie z tohoto projektu naleznete v části:Fotografie

Ve školním roce 2007-2008 jsme získali finanční dotaci z MŠMT a realizovali projekt POZORUJEME NEVIDITELNOU PŘÍRODU.
- Zpracování pro školní časopis
- Foto - pozorujeme neviditelnou přírodu