Hlavní nabídka:
°Aktuality °O škole °Historie
°Školní rok 2010-2011 °Školní rok 2009-2010 °Školní rok 2008-2009
°Zaměstnanci °Žáci °Školní parlament

°Projekty °EVVO °Akce školy

°Školní družina °Školní jídelna
°Školní klub °Časopis Kaňka °Divadelní soubor Klíček °Debrujáři

°Návštěvní kniha °Fotografie °Dokumenty ke stažení

Dnes je 02/02/2011 - poslední aktualizace proběhla 28/1/2011


Základní údaje o škole
Logo školy znázorňuje symbol školy podporující zdraví - motýla
a symbol školního vzdělávacího programu, který se jmenuje Petrklíč.


Naše škola má kapacitu 300 žáků a je tzv. spádovou školou pro děti z Kostelce u Holešova a okolních obcí.
Nová a stará budova školy (foto 2004)
Obě budovy jsou propojeny a slouží k výuce.Budova tělocvičny a školní družiny. Budova školní jídelny, v přízemí služební byt. (foto 2008)

Poloha školy

Naše základní škola stojí uprostřed obce Kostelec u Holešova.
Kostelec se nachází v trojúhelníku tvořeném městy Kroměříž, Holešov a Přerov.Organizace školního roku 2010/2011:


Zahájení vyučování - středa 1. září 2010
Podzimní prázdniny - středa 27. října a pátek 29. října 2010
Vánoční prázdniny - čtvrtek 23. prosince 2010 až neděle 2. ledna 2011, vyučování začne 3. ledna 2011
Vysvědčení za 1. pololetí - pondělí 31. ledna 2011
Pololetní prázdniny - pátek 4. února 2011
Jarní prázdniny - pondělí 14. února - pátek 18. února 2011
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011
Vysvědčení za 2. pololetí - čtvrtek 30. června 2011
Hlavní prázdniny - pátek 1. července - středa 31. srpna 2011


Přijímací zkoušky na SŠ: 1. kolo od 22. dubna 2011
žáci odevzdají přihlášky příslušnému řediteli SŠ do 15.3.2011


Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2011/2012: 15. ledna - 15. února 2011

Třídní schůzky:


15. 9. 2010 v 15,00 hod. - v jídelně
18. 11. 2010 v 15,00 hod. - ve třídách
14. 4. 2011 v 15,00 hod. - ve třídách

Konzultační dny :


10. 1. 2011 15,00 - 16,00 hod
6. 6. 2011 15,00 - 16,00 hod.

Konzultační dny s pracovníky
PPP - Pedagogicko-psychologické poradny Kroměříž
(pro zájemce po dohodě s třídním učitelem):


Bude upřesněno

Kontakty


Adresa školy
ZŠ Kostelec u Holešova
Kostelec u Holešova 191, 768 43,
e-mail: zskostel@volny.cz

Ředitel školy
Mgr. Zdeněk Ballnér
tel: +420 573 385 142
e-mail: zskostel@volny.cz

Zástupkyně ředitele
Mgr. Věra Dudíková
tel: +420 573 385 142
e-mail: zskostel@volny.cz

Ekonomka školy
Ing. Dagmar Bártová
tel: +420 573 385 142
e-mail: zskostel@volny.cz

Sekretářka školy
Daniela Mlčáková
tel: +420 573 385 142
e-mail: zskostel@volny.cz

Hlavní vychovatelka ŠD
Lenka Kotolanová
tel: +420 573 385 142
e-mail: zskostel@volny.cz

Vedoucí školní jídelny:
Dagmar Urbanová
tel: +420 573 385 148
e-mail: jidelnakuh@tiscali.cz

Správce WWW stránek
Mgr. Zdeněk Ballnér
e-mail: zdenek.ballner@seznam.cz

ŠKOLNÍ KLUB


Je určen pro žáky II.stupně k využití volného času.

Stálá provozní doba bude stanovena od října 2010:
pondělí a středa 12.2O - 13,20 hod.


Odpoledne pokračuje činnost klubu formou kroužků a nejrůznějších aktivit.
Poplatek na celý rok je 50,- Kč.

ŠKOLNÍ DRUŽINA


ŠD je zaměřena na rekreační, odpočinkovou a zájmovou činnost dětí hlavně z 1. - 4. třídy.
Stanovený poplatek činí u krátké družiny 30 Kč / 1měsíc a u dlouhé družiny 60,- Kč / 1 měsíc.
ŠD pracuje vždy od 11.20 do 15.10 hod.

ŠKOLNÍ OBCHŮDEK


Během dopoledních hodin si v něm žáci mohou zakoupit základní papírenské zboží, cukrovinky a ovoce.

Organizace školní jídelny
Žáci se v jídelně prokazují čipovou kartou.
Obědy se přihlašují a odhlašují nejpozději do 6.45 hod. toho dne, raději však minimálně den dopředu.
Platby za obědy se provádějí zálohově!!!!!.
Provozní doba pro žáky je v kanceláři školní jídelny 9.15 - 9.30 hod (pondělí - pátek)
UPOZORNĚNÍ - Od školního roku 2008 - 2009 je rozhodnutím obecního zastupitelstva školní jídelna součástí základní školy
- s tím souvisí změna účtu pro platbu obědů!!!

Pronájem školní tělocvičny


ZŠ nabízí pronájem školní tělocvičny organizacím i soukromým osobám.
Podmínky:
- poplatek 135Kč / 1hod.
- pronájem pouze zodpovědné osobě starší 18 let
- pronájem pouze za sportovním účelem
Žádosti o pronájem schvaluje Mgr. Zdeněk Ballnér

TOPlist