Školní jídelna

Školní jídelna je od září 2008 součástí Základní školy, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

- vedoucí školní jídelny - Dagmar Urbanová

tel.: 573385148
email: jidelnakuh@tiscali.cz


Přihláška ke stravování ve školní jídelně + pokyny vedoucí ŠJ - ke stažení - - zdePracovnice školní jídelny se snaží připravit dětem pestrou, zdravou a plnohodnotně vyváženou stravu.
Podle informací ze schůzky žákovského parlamentu lze usoudit, že dětem v tomto školním roce chutná a jsou ve školní jídelně spokojené.
Ne vždy ale děti sní celý pokrm. Občas odmítají zeleninu, polévku atd., neboť se stále objevují případy nesprávných stravovacích návyků, které si děti přinášejí z domova.


UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY A RODIČE

Vzhledem k opakovanému porušování pravidel při placení stravného rozhodlo vedení školy takto:
Pokud nebude mít strávník uhrazené obědy do 1. dne daného měsíce, nebude moci od 2. dne daného měsíce stravu odebírat.
Žákům bude zablokována čipová karta.

Povinností strávníka je nosit a používat čipovou kartu pro evidenci stravného. Kartu kontroluje také učitel či učitelka
zajišťující v jídelně dohled, další pedagogický pracovník, vedoucí ŠJ, nebo jí pověřená osoba.
Pokud kartu žák nebude mít, může být odeslán k vedoucí ŠJ,
nebo na konec řady, aby mohlo být zjištěno, zda má oběd skutečně zaplacen.

Toto opatření neslouží k perzekuci strávníků.
K nahlédnutí vám předkládáme jídelní lístky - aktuální je na konci seznamu:


- Jídelní lístek - září 2010/1
- Jídelní lístek - září 2010/2
- Jídelní lístek - září 2010/3
- Jídelní lístek - září 2010/4
- Jídelní lístek - září 2010/5
- Jídelní lístek - říjen 2010/1
- Jídelní lístek - říjen 2010/2
- Jídelní lístek - říjen 2010/3
- Jídelní lístek - říjen 2010/4
- Jídelní lístek - listopad 2010/1
- Jídelní lístek - listopad 2010/2
- Jídelní lístek - listopad 2010/3
- Jídelní lístek - listopad 2010/4
- Jídelní lístek - prosinec 2010/1
- Jídelní lístek - prosinec 2010/2
- Jídelní lístek - prosinec 2010/3
- Jídelní lístek - prosinec 2010/4
- Jídelní lístek - leden 2011/1
- Jídelní lístek - leden 2011/2
- Jídelní lístek - leden 2011/3
- Jídelní lístek - leden 2011/4
- Jídelní lístek - únor 2011/1

Hvězdičkový den 2009-2010

Hodnocení práce kuchařek a současně slavnostní oběd pro celou třídu včetně třídního učitele či učitelky u nás letos proběhly 26.10.2009

- Hvězdičkový den 2009 - foto
Všichni hodnotili polévku, hlavní jídlo a dezert. K výpočtu jsme použili aritmetický průměr.

Letos získaly kuchařky od žáků 4,3 hvězdičky!!! BLAHOPŘEJEME!!!


Hvězdičkový den 2008-2009

- Součástí miniprojektu a aktivit žáků ke Světovému dni výživy byl i Hvězdičkový den - žáci hodnotili úroveň jídla (polévka, hlavní chod a desert) - maximální počet 5 hvězdiček

- předsedkyně parlamentu Karolína Danihelová předala certifikát se 4 hvězdičkami vedoucí jídelny Dagmar Urbanové a vedoucí kuchařce Haně Entrové


- certifikát vydaný jako ocenění práce kuchařek a vedoucí školní jídelny - 2008/2009 - CertifikátHvězdičkový den

V pátek 31.10. 2008 proběhl na naší škole -přesněji v naší jídelně- HVĚZDIČKOVÝ DEN.
Ráno jsem do školy šla s úsměvem, protože jsem se tak nějak těšila na tento slavnostní oběd,
který jsem si měli vychutnávat celá třída i s třídním učitelem. Měla bych úsměv ještě větší,
kdybych věděla, co jiného mě ještě čeká. Etická výchova (4. vyuč. hodina) byla pro mne začátkem toho všeho.
Šli jsme se třídou nachystat do jídelny stoly, ubrousky a příbory. Vše bylo nachystáno a prvňáčci
mohli začít hodovat. A já a další tři holky jsme v jídelně zůstaly a dohodly jsme se, že rychlejší bude,
když my těm pidižvíčkům budeme nosit pití a odnášet talířky. Opravdu, bylo to rychlejší, tak jsme to zvládali
až do obědů 7. třídy. Potom jsme usoudili, že osmákům už pití nosit nebudeme, oni ať se snaží sami.
Sice jsme se vyhnuli písemce z chemie, ale to bylo jen to nejmenší plus na celém tomto dni.
Protože vidět ty úsměvy a ta vyvalená očka, když děti viděly hranolky a kečup, to prostě bylo něco úžasného.
Myslím si, že se dětem tento projekt moc líbil. Mě osobně se také moc líbil a doufám, že není poslední.
Chtěla bych moc poděkovat paním kuchařkám, které si s přípravou tohoto obědu daly jistě mnoho práce.
DĚKUJEME!

Karolína Danihelová, žákyně 9. třídy, předsedkyně školního parlamentu