Divadelní soubor Klíček

Divadelní soubor ZŠ Kostelec u Holešova vedou v současné době učitelé Mgr.Zdeněk Ballnér a Jindřich Surala.
Děti pomáhají při výrobě kulis a rekvizit. Členy souboru jsou žáci 2. – 9. ročníku. V divadelním kroužku pracují děti od září
do ledna 1,5 hodiny týdně. Od února se připravují kulisy, rekvizity, učíme se písničky a „pilujeme“ scénář. Tehdy se scházíme
dvakrát a někdy i třikrát týdně. S úpravami kostýmů a rekvizit nám pomáhají i rodiče. Od roku 2006 nám ale kostýmy připravuje
náš sponzor – paní Vanda Foukalová – děkujeme.

Máme štěstí, že ke zkouškám můžeme využívat jeviště v místní sokolovně.

Díky grantu z nadace Děti – sport – kultura jsme mohli v roce 2006 zakoupit videokameru a nechat vyrobit forbínu,
která bude plnit také funkci přenosného jeviště. Díky grantu z téže nadace, získanému v roce 2007 jsme zakoupili barvy
k výrobě kulis, látky pro výrobu kostýmů. Finanční podporu jsme získali i v roce 2008. Rozšíříme přenosné jeviště a zajistíme
další rok fungování souboru. (kulisy, látky, barvy, boxy na uložení kostýmů atd.)

Každoročně vystupujeme pro žáky naší školy, okolních MŠ a ZŠ, také pro kosteleckou veřejnost a zúčastňujeme se přehlídek
Hulínské pohádkové jaro a Pohádková Kroměříž, kde získávají naše děti ocenění za herecký projev.
V roce 2005 a 2007 jsme byli vybráni na krajskou divadelní přehlídku.V roce 2003 jsme vystupovali pro žáky české školy ve Vídni.
V roce 2005, 2006, 2007 a 2008 jsme byli vybráni na divadelní přehlídku Hvozdenský měšec plný pohádek, která se konala ve Hvozdné u Zlína.
V roce 2008 a 2009 zde získaly děti 2. a 3.místoPředstavení:

Navázali jsme na divadelní tradice naší školy v roce 1994.
Každý rok jsme připravili jedno představení.

1994 O perníkové chaloupce
1995 Zlatovláska
1996 Karolína líná
1997 O perníkové chaloupce
1998 Spánek nad zlato
1999 O statečné princezně I.
2000 Plakala, princezna Květinka, plakala
2001 Sněhurka a trpaslíci
2002 Vodníci a čerti I.
2003 O kouzelném jablíčku
2004 Zkoušky čerta Belínka
2005 O statečné princezně II.
2006 Strach má velké oči
2007 Vodníci a čerti II.
2008 Uloupené princezny
2009 Kouzelná půda
2010 Z pohádky do pohádky


Divadelní soubor má za sebou novou premiéru v roce 2010 !!!

- bližší informace a foto
- Divadelní bulletin 2009/2010

- Vyhodnocení přehlídky Pohádková Kroměříž - foto
Premiéra divadelního představení - 2009


- účast Klíčku na divadelní přehlídce Hulínské pohádkové jaro 31.3.2009 - foto - Hulínské pohádkové jaro - 2009

Výběr fotografií

O statečné princezně

Vodníci a čerti

Strach má velké oči

Uloupené princezny