Školní parlament

Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty.

Charakteristika parlamentu

Parlament tvoří zástupci 2. - 9. tříd, celkem 16 žáků a 1 učitel. Scházíme se podle potřeby, o velké přestávce. Pořádáme akce pro školu, podílíme se na zlepšení klimatu školy, snažíme se najít společné řešení problémů a dotazů nejen ze strany žáků. Účastníme se celoškolní hry, která je zaměřená na ekologii. Parlament vyhlašuje soutěže pro třídy, přenáší informace, řídí prostřednictvím zástupců v jednotlivých třídách jednotlivé aktivity, následně je boduje a vyhodnocuje. Dává připomínky k zlepšení školního prostředí a stravování.
V letošním školním roce vede parlament ředitel školy.

Seznam zástupců tříd do školního parlamentu pro školní rok 2009/2010Zástupci do parlamentu
TřídaZástupce č. 1Zástupce č. 2
2.Barbora FurchováMartin Ševčík
3.Petra PodolováPatrik Možíš, Miroslav Janský
4.Nikol IlgnerováKarolína Molková
5.Vendula PagáčováRoman Solař
6.Lucie ProcházkováTereza Pospíšilová, Alena Filipíková
7.Aneta HubenáHana Kornelová
8.Zuzana KlečkováZdeněk Štěpánek
9.Růžena VávrováTereza Jurincová
Legenda - třídy
1. stupeň2. stupeň


Předseda žákovského parlamentu - Růžena Vávrová
Místopředseda žákovského parlamentu - Zuzana Klečková


Celoškolní soutěž Nakazme se ekologií 2009-20101. úkol: I.st. - nakreslit draka - hodnotily členky parlamentu II.st.
II.st. - zpracovat informace o svatém Václavovi


2. úkol: I.st. - zpracovat pravidla pro třídění odpadu
II.st. - zpracovat pravidla pro třídění odpadu


-

Průběžné hodnocení celoškolní soutěže 2009/2010


Zástupci jednotlivých tříd - třídní samosprávy 2009-2010

II. třída :
předseda - Barbora Furchová
místopředseda - Martin Ševčík
květináři - Jakub Rajnoch, Anna Křivánková
nástěnkáři - x
pokladník - x


III. třída :
předseda - Petra Podolová
místopředseda - Patrik Možíš, Miroslav Janský
květinářky - Anna Zapletalová, Veronika Šišková, Veronika Příhodová, Viktorie Púchovská
nástěnkáři - Monika Hejníčková, Pavel Daďa
pokladník - x


IV. třída :
předseda - Nikol Ilgnerová
místopředseda - Karolína Molková
pokladník - Anna Dulavová
květinářky - Tereza Válková


V. třída :
předseda - Roman Solař
místopředseda - Vendula Pagáčová
pokladník - Eliška Weinlichová
květinář - Aneta Paštěková


VI. třída :
předseda - Tereza Pospíšilová
místopředseda - Lucie Procházková, Alena Filipíková
pokladník - Vendula Weinlichová, Tereza Filipíková
květináři - Adam Vymětal, Tomáš Masný


VII. třída :
předseda - Aneta Hubená
místopředseda - Hana Kornelová
pokladník - Pavlína Vaculová
květinář - Lenka Honemannová


VIII. třída :
předseda - Zdeněk Štěpánek
místopředseda - Zuzana Klečková
pokladník - Adéla Mičolová
květinář - Dominik Molek


IX. třída :
předseda - Michal Štěpánek
místopředseda - Andrea Barotová
pokladníci - Eliška Majkričová, Michal Štěpánek

Celoškolní soutěž Nakazme se ekologií 2008-2009-

Průběžné hodnocení celoškolní soutěže 2008/2009


Vítězové soutěže - na I.stupni IV. třída a na II.stupni VI. třída - BLAHOPŘEJEME!

Úkol pro parlament č. 1

Vybrat zvířecího maskota třídy ( 4.10. Den zvířat)
Vytvořit poster A3, který bude obsahovat kresbu maskota třídy a popis
- název živočicha, vymyslet jméno, určit, kde žije, čím se živí, koho ohrožuje,
kdo ohrožuje jeho, zjistit, zda škodí člověku nebo prospívá,
zda člověk škodí nebo prospívá jemu, zdůvodnění – proč si třída vybrala právě toto zvíře.Úkol pro parlament č. 2

Vytvořit jídelníček na jeden den – Jíme zdravě ( 16.10. Světový den výživy, 31.10. Společný oběd ve ŠJ)
Vytvořit poster A3, který bude obsahovat jídelníček na jeden den
(možno přidat i recept na přípravu jídel a obrázky, kresbu nebo fotku)
- snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře včetně nápojů na celý den.
- do červeného rámečku napište nebo nakreslete, co podle vás (názory ve třídě)
není zdravé: 1x jídlo, 1x nápoj

Práce žáků
Úkol pro parlament č. 3

Úkol č. 3. pro 1. – 5. ročník Soutěž „Namaluj nejkrásnější sluníčko“ pořádá společnost STESYS, s.r.o.
Důvodem a záměrem soutěže je vybrat nejkrásnější obrázek sluníčka, které se stane předlohou
pro grafické zpracování loga, které bude používáno pro reklamní a marketingové účely
společnosti STESYS, s.r.o., která bude mít výhradní právo na používání tohoto loga
pro vlastní účely, spojené s prezentací solárních systémů.

Výkres A4 nebo A5 musí mít ze zadní strany následující údaje:
jméno a příjmení žáka, třída, označení školy, město a datum, a dále odpověď na soutěžní otázku. (jen písmeno)
Soutěžní otázka zní:
Jakým druhem paliva topil, děti, váš dědeček? A - dřevem, B - uhlím, C - plynem.
Odpověď uveďte na zadní straně obrázku jednoduchou formou, např. B.
Děkujeme, že s touto otázkou pomůžete dětem, vážení rodiče.


Úkol č. 3. pro 6.-9. ročník:
1.12. – Světový den boje proti AIDS
Zpracovat poster A3 tak, aby v něm byly odpovědi na tyto otázky:
1. Co je AIDS?
2. Jak se šíří?
3. Můžeš se nakazit i ty?
4. Může se přenést nemoc i na nenarozené dítě v břiše matky?
5. Existuje očkování, které by tě ochránilo?
6. Můžeme se dotýkat s nemocnými? (např. podání ruky)
7. Může člověk, který má AIDS, zemřít?
8. Jmenujte jednoho slavného člověka, kterému se to stalo.

Práce žáků
Úkol pro parlament č. 4

Úkol č. 4. pro 1. - 9. ročník

Vymyslet přání pro návštěvníka třídy k Vánocům a umístit jej ve tříděÚkol pro parlament č. 5

Úkol č.5 – pro 1. - 9. ročník

- vytvořit sbírku názorů, poznatků a informací, které získáte od svých rodičů, babiček, dědečků nebo známých – společně za celou třídu A3- na téma HOLOKAUST
- podle počtu žáků bude poster A3 obsahovat daný počet příspěvků
- barevnost a celková úprava záleží na vás
- je možno zpracovat poster jako koláž (nalepovat jednotlivé příspěvky či obrázky)
- termín odevzdání 20.2.2009 Z. Ballnérovi

Práce žáků

Úkol pro parlament č. 6

Úkol č.6 – pro 1. - 9. ročník

- vymyslet a navrhnout prezentaci své třídy na webových stránkách školy
- fotky, texty, obrázky – rozsah max 3 x A4
- odevzdat do konce února Z. BallnéroviÚkol pro parlament č. 7

Úkol č.7 – pro 1. - 9. ročník

- vyzdobit třídu : Březen - měsíc knihy
- individuální úkol pro dobrovolníky - vymyslet básničku k Mezinárodnímu dni žen (pro maminku, babičku, tetu, atd.)
Hodnocení proběhlo v pondělí 23.3.2009.
Porota pracovala ve složení:
Roman Solař(IV.tř.),
Vendula Weinlichová(V.tř.),
Růžena Vávrová(VIII.),
Veronika Solařová(IX.)

Básničku ke dnešnímu dni tj.26.3.2009 odevzdala pouze VI. a VII. třída

- Básničky k Mezinárodnímu dni žen pro maminky, babičky a tety.


Úkol pro parlament č. 8

Úkol č.8 – pro 1. - 9. ročník

- výtvarná soutěž Planeta Země jako jediné místo ve vesmíru - v rámci výuky VV
- literární soutěž Planeta Země jako jediné místo ve vesmíru - samostatné práce žáků