ProjektyŠkola je zapojena do několika významných projektů.

Zdravá škola

- tento projekt je základním projektem, v němž jsou zahrnuty hlavní snahy pedagogického kolektivu o vytvoření demokratické školy bez stresu a strachu, memorování a drilu. Snahy o vytvoření školy, kde bude zdravý názor na život a svět kolem nás, zdravé postoje v jednání, práce a odpočinek v příjemném prostředí.
Škola byla na základě zpracovaného projektu zařazena do sítě Škol podporujících zdraví již v roce 1996

Ekologické projekty

- školní ekologické projekty založené na principu interaktivní výchovy a výchovy zkušeností. Žáci plní konkrétní úkoly, výsledky vyhodnocují a mají možnost je porovnat s výsledky z jiných míst České republiky.

V školních letech 2005-2006 až 2007-2008 byla škola zařazena v rámci spolupráce s Klubem ekologické výchovy do projektu Ekogramotnost do škol hrazeného z ESF a MŠMT

Za čtyři roky poznáš EVROPU

- projekt, v němž žáci během čtyř let navštíví různé země Evropy (Švýcarsko, Itálii, Francii a Anglii), kam vyjíždí za poznáním, kulturou, lidmi a jejich zvyky.

závěrečná zpráva projektu, který podpořilo MŠMT částkou 100 000,- Kč ve šk.roce 2007/2008


- projekt zaměřený na podporu environmentální výchovy v našem ŠVP jsme nazvali
Pozorujeme neviditelnou přírodu
- Závěrečná zpráva - hodnocení projektu


informace o projektu

Kniha má své kouzlo
, který podpořilo MŠMT částkou 100 000,- Kč ve šk.roce 2008/2009
- naše škola se zařadila mezi 13 škol v republice, které obdržely tuto nejvyšší možnou dotaci- Projekt Kniha má své kouzlov rámci projektu proběhlo:
- zvláštní vydání školního časopisu Kaňka zaměřené na aktivity projektu - Kaňka - k projektu Kniha má své kouzlo
- seminář pro učitele Čtením a psaním ke kritickému myšlení - foto - seminář
- beseda s knihovnicí pro 1. stupeň - foto - beseda s knihovnicí
- nákup knih pro knižní koutky ve třídách
- zájezd do knihovny v Přerově - 10.12.2008 (8.+9.roč.) - foto - exkurze do knihovny v Přerově
- recitační soutěž pro 1. stupeň - 16.12.2008 - foto - Recitační soutěž
- vystoupení v Domě seniorů - 16.12.2008 - foto - Rozsvěcení stromečku v Domě seniorů
- vypracování pracovních listů na 1. i 2. stupni
- soutěž ve čtenářské gramotnosti pro žáky II. stupně - foto - Soutěž ve čtenářské gramotnosti

Další projekty - dlouhodobé


Holokaust - VIII. a IX.tř.
Co umím - VIII.tř.
Dopravní výchova - V.tř. + 1.-9.roč.
Plavecký výcvik - III. - V.tř.
Lyžařský výcvik - VII.tř.

Další projekty - krátkodobé


Napříč školou - 1.-9.roč.
Den zvířat - 1. - 5. roč.
Den s prevencí - 6.-9.roč.
Paragraf 11/55 - 6.-9.roč.
Vánoční a velikonoční- 1.-9.roč.
Den jazyků - 6.-9.roč.
Den Země - 1.-9.roč.
Den vody - 6.-9.roč.
Den podle Amose - 6.-9.roč.
Slavnost světýlek - 1. - 5. roč.
Střípky podzimu - 1. - 5. roč.
Den s Policií ČR - 1. - 5. roč.