Naposledy přidáno

Prezentace tříd

Tak tohle je naše devátá třída se svým třídním učitelem - držíme jim palce v dalším životě.- Prezentace tříd - vytvořeno v rámci celoškolní soutěže - úkoly zadávany prostřednictvím zástupců tříd ve školním parlamentu

Změna ve vedení školy

Od 1.2.2009 došlo ke změnách ve vedení školy.
Zastupující ředitelkou do doby konání nového konkursu byla ustanovena Mgr. Věra Dudíková.
Zástupcem ředitelky se stal Mgr. Zdeněk Ballnér.


Po konkurzu byl k 1.7.2009 jmenován ředitelem školy Mgr. Zdeněk Ballnér
Zástupkyní ředitele se stala Mgr. Věra Dudíková.- školní bulletin vydaný k zahájení školního roku 2008/2009 - Školní bulletin 2008/2009
- foto zaměstnanců školy z konce školního roku 2007/2008 - Červenec 2008
- fotky ze 110. výročí založení školy - Červen 2008
- fotky ze školního klubu - Červen 2008

informace o projektu, který podpořilo MŠMT částkou 100 000,- Kč ve šk.roce 2008/2009


- naše škola se zařadila mezi 13 škol v republice, které obdržely tuto nejvyšší možnou dotaci- Projekt Kniha má své kouzlo


- kontakt na webové stránky související s novým programem pro výuku angličtiny www.islczech.com
- žáci mají možnost trénovat poslech i výslovnost interaktivní moderní metodou ve škole i doma
- k výuce jsou využívány videopříběhy, moderní písně v anglickém originále, ale i texty,
jejichž přečtení žákem program automaticky vyhodnocuje

závěrečná zpráva projektu, který podpořilo MŠMT částkou 100 000,- Kč ve šk.roce 2007/2008


- projekt zaměřený na podporu environmentální výchovy v našem ŠVP jsme nazvali Pozorujeme neviditelnou přírodu - Závěrečná zpráva - hodnocení projektuProjekt Kniha má své kouzlo:

Projekt jsme zdárně ukončili, přesto jeho aktivity, především na prvním stupni, pokračují.

proběhlo:
- zvláštní vydání školního časopisu Kaňka zaměřené na aktivity projektu - Kaňka - k projektu Kniha má své kouzlo

- seminář pro učitele Čtením a psaním ke kritickému myšlení - foto - seminář
- beseda s knihovnicí pro 1. stupeň - foto - beseda s knihovnicí
- nákup knih pro knižní koutky ve třídách
- zájezd do knihovny v Přerově - 10.12.2008 (8.+9.roč.) - foto - exkurze do knihovny v Přerově
- recitační soutěž pro 1. stupeň - 16.12.2008 - foto - Recitační soutěž
- vystoupení v Domě seniorů - 16.12.2008 - foto - Rozsvěcení stromečku v Domě seniorů
- vypracování pracovních listů na 1. i 2. stupni
- soutěž ve čtenářské gramotnosti pro žáky II. stupně - foto - Soutěž ve čtenářské gramotnosti

Proběhlo:


- závěrečné shromáždění + rozloučení žáků IX. třídy se školou- foto - závěrečné shromáždění

- 19.6. jely nejlepší třídy - vítězové celoškolní ekologické soutěže na výlet za odměnu - letos vyhrála IV. a VI. třída - BLAHOPŘEJEME !
- projekt Holokaust pro žáky 8. a 9. ročníku - návštěva holešovské židovské synagogy
- 17.6. - návštěva žáků v MŠ Kostelec - foto - Deváťáci v MŠ
- vystoupení pro seniory - 9.6.2009
- 12.6.2009 proběhlo pro žáky II.stupně další Spaní ve škole, které organizovaly maminky z Rady rodičů
- Pohádkový les, který pro děti z MŠ a ZŠ připravují žáci IX. třídy se bohužel pro nepřízeň počasí nekonal.
- zájezd do Osvětimi VII. - IX. třída - 8.6.2009 - foto - Osvětim 2009
- 5.6.2009 převzaly na MŠMT v Praze ocenění dvě naše žákyně ze VII.třídy za třetí místo ve výtvarné soutěži s ekologickou tématikou
- 1.6.2009 - Dopravní projekt pro I.stupeň s SPŠ Holešov - foto - Dopravní projekt 2009
- neděle 31.5.2009 - vystoupení divadelního souboru Klíček pro veřejnost - Plakát - pozvánka

- vyhodnocení divadelních přehlídek - foto - Vyhodnocení divadelních přehlídek 2009
- 25.5.2009 - Ekoolympiáda - foto - Ekoolympiáda 2009
- 7.5.2009 - ŠKOLNÍ AKADEMIE - foto - Školní akademie 2009
- 30.4.2009 - Vystoupení divadelního souboru Klíček pro MŠ a ZŠ v Kostelci u Holešova - 30.4.2009 na hřiště Pod lesem proběhlo Pálení čarodějnic- foto - Pálení čarodějnic - duben 2009
- 28.4. - turnaj ve vybíjené I. stupeň- foto - Vybíjená - turnaj pro I. stupeň - duben 2009
- účast ve výtvarné a literární soutěži pořádané Klubem ekologické výchovy- foto - Výtvarné a literární práce - soutěž 2009

- ke Dni Země - povídání a ukázky - program Ptáci v letu- foto - Ptáci v letu - 2009
- sběr papíru 14. - 17. 4. 2009 !!! POZOR !!! - vybrali jsme více než 4,5 tuny papíru!!!
- florbalový turnaj pro žáky II. stupně - foto - Florbalový turnaj duben 2009
- Peer program pro žáky 8. a 9. ročníku ve spolupráci se Střední policejní školou Holešov - foto - Peer program - 2009
- beseda žáků s Policií ČR- foto - Beseda s Policií ČR - 2009

- zájezd pro pracovníky školy ke Dni učitelů do Rakouska - foto - Zájezd do rakouského Laa - 2009
- Batůžkový florbalový turnaj pro učitele - foto - Batůžkový florbalový turnaj pro učitele - 2009
- účast Klíčku na divadelní přehlídce Hulínské pohádkové jaro 31.3.2009 - foto - Hulínské pohádkové jaro - 2009
- premiéra vystoupení

divadelního souboru Klíček
Ten slaví letos 15. výročí své činnosti - představení je autorské a jmenuje se Kouzelná půda.
Na vystoupení pro veřejnost vás nezapomeneme pozvat.- foto - Premiéra divadelního představení - 2009

- projekt CO UMÍM - prezentace prací žáků 8. ročníku proběhly 23. a 25. března - foto - Prezentace projektu CO UMÍM (VIII.třída) - 2009

- beseda se záchranářem v rámci Výchovy ke zdraví 7.roč. - foto - Beseda se záchranářem - 2009
- beseda se sběratelem artefaktů z II.světové války - Dějepis 9.roč. - foto - Beseda o artefaktech z II. sv.války - 2009
- lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8. ročníku - 22.2. - 27.2.2009- foto - Lyžařský kurs - 2009


- 19.2.2009 - Buďme kamarádi - projektový den pro žáky 5. ročníků naší a okolních škol - foto - Buďme kamarádi - 2009
- dvě akce školní družiny a školního klubu - Kuželkový turnaj- foto - Kuželkový turnaj ŠD+ŠK - 2009 - foto - Maškarní karneval v rámci ŠD+ŠK - 2009

- 8.2.2009 - Maškarní karneval pro děti - foto - Maškarní karneval pro děti - 2009


- rozloučení žáků II. stupně s paní ředitelkou Grajciarovou - foto - Rozloučení žáků s paní ředitelkou- 2009
- zápis do 1. třídy - sobota 24.1.2009 - foto - Zápis do 1. třídy - 2009

- 16.1.2009 - 3. dětský ples - článek k plesu
- - Pozvánka - plakát
- - foto - Dětský ples - 2009


- 11.1.2009 - Maškarní karneval na ledě - foto - Maškarní karneval na ledě - 2009
- 19.12.2008 - Vánoční posezení ve třídách, koncert skupiny Marbo - foto - vánoční besídky - 2008 - foto - vystoupení skupiny Marbo - 2008
- 16.12.2008 - vystoupení žáků v Domě seniorů v Kostelci u Holešova - foto - Rozsvěcení vánočního stromečku - 2008
- 10.12.2008 - exkurze žáků 6. ročníku - Muzeum J.A.Komenského - foto - exkurze - 2008
- 5.12.2008 - Mikulášská nadílka v ZŠ, MŠ, OÚ a v Domě seniorů - foto - Mikulášská nadílka - 2008
- 4.12.2008 - Vánoční jarmark v Pohostinství U Vaculů - (organizovala Rada rodičů) - foto - Vánoční jarmark 2008 - foto - Výrobky na Vánoční jarmark 2008


- 25.11.2008 - Turnaj ve vybíjené pro žáky II. stupně - foto - turnaj ve vybíjené 11-2008
- 26.11. 2008 - Exkurze žáků VIII. a IX. třídy (Spalovna slámy Roštín, Reso Hulín, TOS Hulín) - foto - exkurze 11 - 2008

- 18. - 21.11.2008 - celoškolní sběr papíru - nasbírali jsme 12 tun a podařilo se najít výkupnu, která od nás papír vykoupí
- 20.11.2008 - 7,30 - 9,10 hod (1.+2.vyuč.hodina) - Den otevřených dveří - možnost návštěvy výuky pro rodiče a veřejnost
- 20.11.2008 - třídní schůzky v 15 hodin
- 11.11.2008 - zájezd žáků VI. a VII. třídy na divadelní představení do Zlína


- 31.10.2008 - Halloween ve výuce angličtiny - foto - Halloween v AJ 2008
- 31.10.2008 - Závěr miniprojektu v rámci celoškolní mezitřídní soutěže ke Světovému dni výživy
slavnostní společný oběd třídních kolektivů - Hvězdičkový den
- 24.10.2008 - Soutěž pro žáky okolních škol v sólovém zpěvu - Kostelecký slavíček 2008 - Pozvánka
- foto - KOSTELECKÝ SLAVÍČEK 2008

- 22.10.2008 - Den podle Ámose - projektový den pro žáky II.stupně - foto - Den podle Ámose 2008
- 14.10.2008 - vystoupení na Setkání seniorů - foto - Setkání seniorů v ZŠ - 2008
- 13.10.2008 - návštěva žáků 9. ročníku na Úřadu práce v Kroměříži
- Drakiáda pro děti i rodiče - sobota 11.10. na Lipinách
( organizovaly členky Rady rodičů při ZŠ)
- 7. 10. 2008 - dopravní výchova žáků 4. třídy na Dopravním hřišti v Kroměříži
- Den zvířat - projekt pro 1. stupeň -foto - Den zvířat 2008


- školení pro učitele - seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení -foto - seminář


- 24. - 26.9. 2008 - Pobyt žáků 6. ročníku v DIS Fryšták -foto - DIS Fryšták - 6.třída 2008 Ohlasy DIS 2008
- 26.9. 2008 - Den jazyků - foto - Den jazyků 2008
- 26.9. 2008 - Zájezd žáků 9.ročníku na přehlídku středních škol do Zlína
- dopoledne s ekologickou výchovou pro 1. stupeň s Ing. Jaroslavem Kubenem na hřišti Pod lesem- foto - EV s J.Kubenem
- školní táborák pro děti a rodiče - foto táborák
- začátek nového školního roku 2008/2009 - foto - začátek šk. roku 2008/2009