Celoškolní soutěž vyhráli žáci VII. a III. třídy - blahopřejeme

Divadelní soubor má za sebou novou premiéru.

- bližší informace a foto
- Divadelní bulletin 2009/2010
Zapojili jsme naši školu do projektu OVOCE DO ŠKOL
- bližší informace
Opět se nám podařilo obhájit titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně !

Podporuje nás Nadace Děti - kultura - sport z Uherského Hradiště


Podařilo se nám získat dotaci na vybavení do tělocvičny pro florbal - Bližší informace a foto

POZOR

-
Máme další číslo školního časopisu Kaňka!!!
Školní časopis Kaňka
- podařilo se nám dovybavit prostory a zázemí pro školní družinu - Foto

AKTIVITY ŠKOLY

1. Co už nestihnete
2. Co se stalo, ale stihnete to
3. Co se připravuje
4. Co se stalo na naší škole před začátkem letošního školního roku

1. Co už nestihnete:

ČERVEN 2010
- závěrečné shromáždění - foto ze sokolovny a skoku do života
- branný den pro II.stupeň - foto
- myslivecká olympiáda pro I.stupeň - foto
- pohádkový les - foto
- výlet za odměnu - foto
- exkurze do Michalova v Přerově - foto
- 3.6. - Ukončení projektu Ajax ve II. třídě
- 31.5.-4.6. - zahraniční poznávací zájezd - Alpskými zeměmi
KVĚTEN 2010
- 28.5. - posezení u poháru se starostou obce - Klíček u poháru - foto
- 28.5. - Postupové zkoušky ZUŠ Holešov v hudebně školy
- 27.5. - Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost
- 25.5. - Koncert v MŠ Kostelec i pro 1. třídu
- 25.5. - Fotografování žáků školy
- 24.5. - Ekoolympiáda ve Zlíně - - foto

- 23.5. - Vystoupení divadelního souboru Klíček na oslavách 230.výročí založení Karlovic
- 21.5. - Beseda o sexuálních otázkách s pracovnicí PPP
- 20.-21.5.- Celorepubliková soutěž v psaní na klávesnici v Karviné - foto
- 20.5. - Vystoupení divadelního souboru Klíček - přehlídka Hvozdná - foto z Hvozdné
- 14.5. - Vystoupení divadelního souboru Klíček - přehlídka Pohádková Kroměříž - foto
- 12.5. - Vystoupení žáků ZUŠ Hulín pro naši školu - foto
- 9.5. - Vystoupení divadelního souboru Klíček pro veřejnost
- 7.5. - Školní akademie- foto
- 4.5. - Dopravní soutěž pro žáky I. i II. stupně ZŠ v Kroměříži - foto
- 4.5. - Divadelní představení ve Zlíně pro žáky 7.-9. ročníku Sluha dvou pánů
DUBEN 2010
- 30.4. - Pálení čarodějnic - foto
- 30.4. - Čarodějnice ve školní jídelně - foto
- 29.4. - čarodějnice ve školní družině - foto
- 23.4. - beseda o historii kosteleckého hradu s panem Ing. Červeným - foto
- 23.4. - divadelní představení Klíčku pro MŠ a ZŠ v okolí
- 21.4. - Den Země - foto
- 15.4. - beseda o sebeobraně - foto
- 14.4. - beseda o památkách UNESCO a fotografování s panem Petrem Žůrkem (VIII.+IX. třída) - foto
- 14.4. - beseda o cestování a fotografování s panem Petrem Žůrkem (VI.+VII. třída)
- 14.4. - exkurze do Muzea Komenského v Přerově (VI. třída)- foto
- 13.4. - Vystoupení divadelního souboru Klíček - v rámci přehlídky Hulínské pohádkové jaro - bližší informace a foto
- 12.4. - Beseda o dopravní výchově ve IV. třídě a ve školní družině - foto
- 9.4. - Exkurze do židovské synagogy v Holešově (IX. třída - v rámci projektu Holokaust) - foto
- 9.4. - Den učitelů - zájezd do Lednice - foto
- 9.4. - Premiéra představení divadelního souboru Klíček - pro naši ZŠ - bližší informace a foto
- 6.4. - Batůžkový turnaj pro učitele - foto
BŘEZEN 2010
- od 22.3. - týden EVVO
- Velikonoční projekt - foto a text
- 25.3. - seminář pro učitele - Cesty k efektivnější výuce - foto
- 24.3. - Hostýnská píšťalička - pěvecká soutěž - foto
- vzpomínka na zimní radovánky - V. třída - foto
- 19.-21.3. - společný projekt s DIS Fryšták - exkurze do SRN - foto
- 17.3. - prezentace VIII. třídy v rámci projektu Co umím - foto
- 17.3. - Buďme kamarádi - foto
- 15.3. - Beseda s myslivcem v 5. třídě - foto
- 10.3. - divadelní představení pro žáky I.-III. třídy v Holešově
- 7. - 11.3. - lyžařský výcvikový kurz VII. třídy - LVK VII. třídy
- 3.3. - beseda s panem Petrem Žůrkem o fotografování a digitální fotografii - foto
- 2.3. - recitační soutěž - foto

ÚNOR 2010
- 24.-26.2. - pobyt v DIS ve Fryštáku - VIII. třída - foto
- 23.2. - Pythagoriáda pro žáky VI. a VII. třídy
- 23.2. - turnaj ve vybíjené pro 1. stupeň- foto
- ve školní družině proběhl Den plyšáků a Maškarní karneval ŠD - foto
- 19.2. - 4.ples žáků školy - Žákovský ples - foto
- kroje v Regionálním zeměpise - foto
- 14.2. - Maškarní pro děti - Maškarní pro děti - foto
- 5.2. - předtančení žáků školy na Sokolském plese

LEDEN 2010
- 29.1. - školení učitelů - Čtením a psaním ke kritickému myšlení - Seminář pro učitele - foto
- 28.1. - vydání vysvědčení za 1. pololetí
- 25.1. - exkurze do Dukovan a Dalešic- Exkurze - foto
- 23.1. - ples Rady rodičů (SRPŽ ZŠ) - Ples a předtančení žáků - foto
- 23.1. - zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2010/2011 - Zápis do 1. třídy - foto
- 18.1. - návštěva přesškoláků v 1. třídě - Předškoláci v ZŠ - foto
- turnaj v kuželkách ŠK + ŠD
- 14.1. - školení pracovníků školy - 1. pomoc
PROSINEC 2009
- 26.12. - Vánoční koncert v Kostele sv. Petra a Pavla v Kostelci u Holešova - Vánoční koncert - foto
Vánoční koncert pořádala škola ve spolupráci s pobočkami ZUŠ Hulín a ZUŠ Holešov, které pracují v budově školy.
- 22.12. - Vánoční posezení ve třídách- Vánoční posezení ve třídách - foto
- 21.12. - Vánoční turnaj ve florbalu pro II. stupeň - Vánoční florbalový turnaj - foto
- 17.12. - vystoupení hudební skupiny Marbo - Koncert skupiny MARBO - foto
- 15.12. - vánoční vystoupení žáků školy v Domě seniorů - Vánoční vystoupení v Domě seniorů- foto
- 12.12. - turnaj ve vybíjené - II.stupeň- Vybíjená - foto
- 11.12. - Vánoční besídka žáků ZUŠ ve školní jídelně
- 8.12. - Předvánoční posezení pro bývalé pracovníky školy - Setkání s bývalými pracovníky školy - foto
- 4.12. - Vánoční jarmark, který pořádá Rada rodičů při ZŠ - Vánoční jarmark- foto
- 4.12. - Mikulášská nadílka (žáci IX. třídy)- Mikuláš ve škole - foto
- 3.12. - Den otevřených dveří - Do školy se přišlo podívat 37 rodičů, což je v přepočtu na žáka 20%
23.11.- 4.12. - týden EVVO

LISTOPAD 2009
25.-27.11. - Orientační dny pro žáky IX. třídy v DIS Fryšták
- 21.11. - setkání učitelů ve Velkých Němčicích - PAU
- 18.-23.11. - proběhl sběr papíru - sebrali jsme celkem téměř 7,4 tun papíru
- 19.11. - třídní schůzky proběhly s rekordní účastí rodičů - zúčastnilo se téměř 67% rodičů - jsme rádi, že jste přišli.
- během odpoledne proběhla v prostorách školy prodejní výstava učebnic ve spolupráci s Ansou Zlín
- během odpoledne proběhly konzultace s pracovníkem Pedagogickopsychologické poradny Kroměříž
- 14.11. - Všetulské dostavník v TYMY ve Všetulích - Všetulské dostavník - foto

ŘÍJEN 2009
- 27.10. - KOSTELECKÝ SLAVÍČEK - 8. ročník pěvecké soutěže pořádáné s podporou starosty OÚ Kostelec a umělecké agentury Ageum Přerov
- Pozvánka pro školy
- Kostelecký slavíček - foto
- 26.10. - Hvězdičkový den ve školní jídelně - Hvězdičkový den- foto
- 23.10. - Bazárek oblečení - akce Rady rodičů - Akce Rady rodičů - plakát
- 22.10. - Talentová soutěž v psaní na klávesnici ve Zlíně - získali jsme 2. a 4. místo!
- 20.10. - turnaj v minikopané pro 1. stupeň - Turnaj v minikopané - foto
- 20.10. - exkurze v Kroměříži II.+ III. třída - Exkurze do Kroměříže - foto
- 20.10. - návštěva dopravního hřiště v Kroměříži - doplnění výuky Dopravní výchovy - Dopravní hřiště - foto
- 19. - 21. pobytový kurs v DISu ve Fryštáku pro žáky VI. třídy
- od 19.10. - zahájen provoz školního klubu pro dojíždějící žáky - viz školní klub
- září - říjen - akce školní družiny - viz školní družina- Akce školní družiny - říjen 2009/2010 + foto
- 15.10. - beseda pro žáky IX. třídy na Úřadu práce v Kroměříži
- 14.10. - projektový den - Den zdraví ( u příležitosti říjnového připomenutí Světového dne životního prostředí ) - Den zdraví - foto
- 13.10. - Setkání seniorů - vystoupení žáků školy, setkání ve školní jídelně - Setkání seniorů - foto
- 12.10. - Kostelecký slavíček - školní kolo - Kostelecký slavíček - školní kolo - foto
- 8.10. - seminář pro učitele - Třídnické hodiny - Seminář - Třídnické hodiny - foto
- DRAKIÁDA 3.10. 2009 - Článek J. Danihelové
- 2.10. - miniprojekt ve výuce OV v 9. ročníku - pro žáky 1. ročníku - Stop násilí na dětech - foto
- 1.10. - slavnostní ukončení I. etapy stavebních prací a otevření upravených prostor ŠD - Slavnostní ukončení stavebních prací - foto

ZÁŘÍ 2009
- konkurs na moderátory školního rádia Tarzan
- volba třídních samospráv a první jednání školního parlamentu
- 25.9. - Poznávání - EV s Ing. Jaroslavem Kubenem - EV s Ing. J. Kubenem - foto
- 5.9. - prohlídka školy - sraz bývalých žáků školy
- 3.9. - táborák pro děti a rodiče - Táborák pro děti a rodiče + foto
- 3.9 - projektový den - Napříč školou - Napříč školou + foto
- 1.9. - slavnostní zahájení nového školního roku - Zahájení školního roku 2009-2010 + foto
- 28.8. - společný sportovní turnaj všech pracovníků školy - Turnaj - Bowling + foto


2. Co se stalo, ale stihnete to:

- PRÁZDNINY!!!!!
- vydání nového čísla Kaňky - viz Školní časopis Kaňka
- zahájení činnosti kroužků - viz školní klub
- zahájení celoškolní soutěže - úkoly - viz parlament
- zahájení projektu Co umím pro žáky VIII. třídy - (ukončen v březnu)
- zahájení plaveckého výcviku pro žáky 3., 4. a 5. ročníku - (ukončen v listopadu) - Plavecký výcvik + foto
- vydání školního bulletinu pro žáky, rodiče i veřejnost - Školní bulletin 2009/2010

3. Co se připravuje:

Z měsíčního plánu na červen:
- 14.6. - výlet V. třídy - Praha historická
- 15.6. - výlet VI. a VII. třídy - Velká Morava (Modrá, Buchlov)
- 16.6. - výlet VIII. a IX. třídy - Praha současná
- 16.6. - Dopravní projekt pro 1. stupeň na hřišti
- 18.6. - dopravní hřiště Kroměříž - IV. třída + exkurze Chropyňský rybník VI.a VII. třída
- 18.6. - výlet I. a III. třídy - Kopeček u Olomouce
- 22.6. - exkurze Přerov - Michalov - IV. a V. třída
- 22.6. - klasifikační pedagogická rada
- 25.6. - Myslivecká olympiáda pro I. stupeň, odevzdávání učebnic - II. stupeň
- 28.6. - Branný den pro II. stupeň, odevzdávání učebnic - I. stupeň
- 29.6. - Slavnostní závěrečné shromáždění školy
- 30.6. - vydání vysvědčení - ukončení pro žáky 8,00 - 8,15 hod


4. Co se stalo na naší škole před začátkem letošního školního roku?

Poděkování
Velké změny přinesla plánovaná rekonstrukce školy. Díky zřizovateli - Obecnímu úřadu Kostelec u Holešova došlo během prázdnin k výměně oken a vstupních dveří v celém učebnovém pavilonu a části historické budovy školy od parkoviště. Podařilo se také upravit hlavní vchod do školy. Bez skvělé práce všech, kteří se na úpravách podíleli, by žáci nezvládli zasednout do lavic 1. září.


Velké poděkování patří :
- panu starostovi obce Kostelec u Holešova Radoslavu Pospíšilíkovi,
který byl u zrodu této myšlenky, dokázal zajistit finanční krytí celé akce a pomohl se zajištěním brigádníků pro úklidové a malířské práce ve škole,
- firmě RAPOS, která nejen dodržela termíny stavby a zvládla všechny úpravy v profesionální kvalitě zajistit, ale všechna jednání s jejími pracovníky probíhala maximálně vstřícně
a s respektem ke zvláštnostem školního prostředí,
- správním zaměstnancům školy, kuchařkám a všem a brigádníkům, díky nimž jsou třídy nově vymalovány a skvělě uklizeny
- učitelům i žákům, kteří se podíleli na přípravě a stěhování tříd, kabinetů, atd.