AKCE ŠKOLY

Proběhlo:


- 30.6.2010 - Spaní ve škole - foto
ZÁŘÍ 2010
- 27.8.2010 - Společný zájezd pracovníků školy - foto ze zájezdu
- 1.9.2010 - zahájení školního roku - foto
- 3.9.2010 - REPROCHU - výukový program, který připravily studentky Gymnázia Holešov - foto z programu
- 8.9.2010 - Napříč školou - seznamovací projektový den - foto
- 13.9.2010 - volba vedení žákovského parlamentu - předsedou byl zvolen Lukáš Darebníček (IX.tř.), místopředsedou Aneta Hubená (VIII.tř)
- 14.9.2010 - začala výuka plavání pro žáky 3.-5. ročníku (každé úterý)
- 15.9.2010 - úvodní třídní schůzky
- 16.9.2010 - školní táborák na hřišti Pod lesem - foto
- beseda s Policií ČR pro žáky II. třídy - foto
- 20.-22.9.2010 - Seznamovací kurz pro žáky VI. třídy v DIS Fryšták - foto
- 24.9.2010 - Koncert P.Šporcla a K.Košárka v Holešově - foto
- 27.9.2010 - Projektový den - Den jazyků - pro II.stupeň - foto
ŘÍJEN 2010
- 2. 10. - akce Rady rodičů - Drakiáda - foto
- 3.10. - kulturní vystoupení - Vítání občánků - foto
- 6.10. - Den zvířat na I. stupni - foto
- 12.10. - kulturní vystoupení - Setkání seniorů - foto
- 18.-22.10. - škola v přírodě pro žáky 3.-5. ročníku - foto
- 18.-22.10. - týden EVVO - týden zaměřený na environmentální aktivity ve výuce
- 21.10. - Turnaj v přehazované - foto
- 26.10. - Kostelecký slavíček - foto a výsledky soutěže
- 26.10. - Turnaj v minikopané - foto
- Plavecký výcvik - foto
- Výlet pro děti MŠ a 1.třídu - foto

LISTOPAD 2010
- 1.11. - Halloween v angličtině - foto
- 3.11. - Turnaj ve florbale žáků 6.a 7. ročníku v Holešově - foto
- 4.11. - Turnaj ve florbale žáků 8.a 9. ročníku v Holešově
- 10.11. - beseda s Policií ČR pro V. a VIII. třídu - foto
- 11.11. - dopravní hřiště - žáci IV. třídy - foto
- 11.11. - exkurze - památky Kroměříže - žáci III. třídy
- 16.11. - Kuželkový turnaj - akce ŠD+ŠK - foto
- 18.11. - Slavnosti stromů - akce ŠD+ŠK
- 15.-23.11. - sběr papíru - hodnocení výsledků - foto
- 24.11. - Den otevřených dveří 7,30 - 9,10 hod
- aktivity v rámci projektu RECYKLOHRANÍ - foto
- příprava na Vánoční jarmark - akce Rady rodičů - 3.12.- foto z přípravy výrobků v ZŠ
- něco o školním akváriu - foto
PROSINEC 2010
- 1.12. - Beseda s MDDr. Stavělem - Zdravé zuby
- 3.12. - Mikulášská nadílka v ZŠ i MŠ - foto
- 3.12. - Vánoční jarmark - foto
- 7.12. - Návštěva učitelů na 1.ZŠ Holešov - prezentace práce s interaktivními tabulemi
- 14.12. - Beseda o závislostech ve spolupráci s Psychyatrickou léčebnou Kroměříž
- 15.12. - Vánoční posezení bývalých pracovníků školy s vystoupením žáků - foto
- 16.12. - Vánoční turnaj pro pracovníky školy v bowlingu - foto
- 17.12. - Prezentační vystoupení studentů Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž
- 20.12. - Výchovný koncert - skupina Motýl - foto
- 21.12. - Vystoupení v Domě seniorů - foto
- 21.12. - Vánoční besídka žáků ZUŠ ve školní jídelně - foto
- 22.12. - Vánoční posezení žáků s učiteli - foto
- 22.12. - Vánoční turnaj pro II.st. - foto
- 22.12. - Vánoční vycházky I.st. - foto
- 22.12. - Vánoční program ve školní družině - foto
LEDEN 2011
- 10.1. - konzultační den
- návštěva předškoláků v 1. třídě
- 22.1. - zápis do 1. třídy - foto

Plánujeme:


- 25.1. - pedagogická rada
- 31.1. - vydání výpisu z vysvědčení
- 11.2. - Dětský ples
- předtančení žáků na Sokolském a Sportovním plese
- projekt Holokaust
- Karneval na ledě (dle počasí)
- sportovní zápolení v zimních disciplínách (dle počasí)
- lyžařskývýcvikový kurs pro VII. třídu
- pobyt v DIS Fryšták pro VIII. třídu
- poznávací zahraniční zájezd do Francie 15.-20.5.2011