Zaměstnanci školy

Pracovníci školy v roce 2009/2010Pracovníci školy v roce 2008/2009Na fotografii - zleva nahoře

Vítězslav Svačina, Mgr. Alena Julinová, Mgr. Marta Kuběnová, Mgr. Věra Dudíková, Eva Večeřová, Mgr. Jana Možíšová, Dagmar Pániková, Mgr. Petra Dítětová, Eva Doleželíková, Mgr. Zina Belliová,Ing. Dagmar Bártová, Lenka Kotolanová, Mgr. Alois Zimula

Mgr. Zdeněk Ballnér, Mgr. Renata Rajnochová, Mgr. Kateřina Cábová, Bc. Martina Kocháňová, Mgr. Monika Plšková, Jindřich Surala,Pracovníci školy ve školním roce 2010 - 2011
Jméno a příjmeníFunkceKontakt
Mgr. Zdeněk Ballnérředitel školy, vedoucí divadelního souboru Klíček, vedoucí projektu Zdravá škola, koordinátor ŠVP, koordinátor enviromentální výchovy, správce WWW stránek školy, zdenek.ballner@seznam.cz
Mgr. Věra Dudíkovázástupkyně ředitele školy , vedoucí metodického sdružení II. stupně – přírodovědná sekce, poradce pro volbu povolání, vedení školního rádia Tarzan vera.dudikova@seznam.cz
Mgr. Zina Belliovámetodička I. stupně, vedoucí projektu Zdravé zuby, tř. učitelka 3. třídy zincab@seznam.cz
Mgr. Alena Julinovávedoucí metodického sdružení II.stupně – humanitní sekce, tř. učitelka 8. třídy, koordinátorka zahraničních zájezdů a.julinova@seznam.cz
Eva Doleželíkováporadenství k problematice VPU, dopravní projekty, koordinátor plavání, tř. učitelka 5. třídy eva.dolezelikova@seznam.cz
Mgr. Petra Dítětová logopedický preventista, vedení školního časopisu Kaňka, tř. učitelka 1. třídy p.ditetova@centrum.cz
Jindřich Suralazástupce vedoucího divadelního souboru Klíček, správce školního pozemku, tř. učitel 9. třídy suralaj@seznam.cz
Mgr. Alois Zimula vedoucí projektu AJAX, tř. učitel 2. třídy alois.zimula@seznam.cz
Mgr. Renata Rajnochová vedoucí klubu mladých debrujárů, členka EVVO týmu Renata.Rajnochova@seznam.cz
Mgr. Miluše Václavkováučitelka Aj a Vv zskostel@volny.cz
Mgr. Jana Možíšová třídní učitelka 7. tř., školní preventista rizikového chování zskostel@volny.cz
Mgr. Kateřina Suralová třídní učitelka 4. tř., tvorba školní fotokroniky zskostel@volny.cz
Mgr. Renata Hudcová třídní učitelka 6. tř., vedoucí lyžařského výcviku pro 7. roč. zskostel@volny.cz
Lenka Kotolanovávedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Lenka.Kotolanova@seznam.cz
Mgr. Ing. Elena Pospíšilíkovávychovatelka ŠD a ŠK zskostel@volny.cz
Daniela Mlčákovávychovatelka ŠK, sekretariát školy zskostel@volny.cz
Ing. Dagmar Bártováekonomka školyzskostel@volny.cz
Vítězslav Svačinaškolníkzskostel@volny.cz
Marta Vařechováuklizečkazskostel@volny.cz
Eva Večeřováuklizečkazskostel@volny.cz
Dagmar Pánikováuklizečkazskostel@volny.cz
Dagmar Urbanovávedoucí školní jídelnyjidelnakuh@tiscali.cz
Hana Entrováhlavní kuchařkajidelnakuh@tiscali.cz
Ivana Bouchalíkovákuchařkajidelnakuh@tiscali.cz
Jaroslava Kojeckákuchařkajidelnakuh@tiscali.cz
Marie Kubačkovákuchařkajidelnakuh@tiscali.cz
Marta Nevřalovákuchařkajidelnakuh@tiscali.cz
Legenda - zařazení pracovníků
Vedení školyPedagogičtí pracovníciSprávní zaměstnanciPracovníci školní jídelny